Popis projektu

Charakteristika stavby

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních a technologických činností, které vedly k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadu traťových rychlostí, zlepšení komfortu jízdy zřízením bezstykové koleje. Stavba zahrnovala 165 stavebních objektů a provozních souborů v profesích zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a rozvodů, osvětlení, ohřevu výhybek, železničního svršku, spodku, nástupišť, mostních objektů a propustků.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Projekt stavby – vypracováno v letech 2014/2015
Realizace 2016 – 2017
Řešitelský tým generální projektant – společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. hlavní inženýr projektu – Ing. Václav Kratochvíl