Project Description

Charakteristika stavby

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních a technologických činností, které vedly k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadu traťových rychlostí, zlepšení komfortu jízdy zřízením bezstykové koleje. Stavba zahrnovala 165 stavebních objektů a provozních souborů v profesích zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a rozvodů, osvětlení, ohřevu výhybek, železničního svršku, spodku, nástupišť, mostních objektů a propustků.