Základní informace

Základní údaje o společnosti
Obchodní jméno: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, Česká republika
Právní forma: akciová společnost
Spisová značka: Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. ledna 1996.
IČ: 646 10 357
DIČ: CZ64610357
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4045530257/0100
ID schránky: kjee9md
Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz

Zaměstnanci společnosti

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v současné době zaměstnává na svých čtyřech pracovištích ve všech krajích na Moravě (tj. v Olomouci, Brně, Valašském Meziříčí a Ostravě) dohromady 129 zaměstnanců. Z toho 9 je v současné době na mateřské dovolené.

Z tohoto počtu má celkem 108 kmenových zaměstnanců vysokoškolské vzdělání. Mimo to 41 projektantů získalo autorizační osvědčení dle zákona ČNR č.360/1992 Sb. (z toho 5 má autorizace 2) a jsou evidováni v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýru a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).

18 vybraných projektantů společnosti bylo vyškoleno v oblasti celosvětové metodiky projektového řízení v rámci certifikace PRINCE2. Všichni byli výsledně certifikováni mezinárodní certifikací PRINCE2 Foundation či PRINCE2 Practitioner.

V roce 2024 pak byli 3 specializovaní projektanti společnosti úspěšně certifikování  Profesionální Certifikací – Foundation Basic, prokazující znalost openBIM dle mezinárodního Programu profesionální certifikace BuildingSMART International.

Profesní struktura

Profese Počet specialistů z toho VŠ
Management 3 3
Právní agenda 1 1
Kolejové dopravní stavby 17 16
Silniční dopravní stavby 7 7
Inženýrské stavby 25 21
Vodohospodářské stavby 2 2
Architektura 2 2
Pozemní stavby 19 15
Sdělovací a zabezpečovací zařízení a rozvody 5 5
Silnoproudé zařízení a rozvody 9 9
Geodetické práce 2 1
Rozpočty 7 4
Organizace výstavby 2 2
Dopravní technologie 3 3
Ekonomické hodnocení staveb 2 2
BIM manager 1 1
Požární specialista 1 1
Inženýring 7 6
IT 2 2
Administrativa 10 5
Planografie 2 0

Aktualizace údajů ke dni 1. 1. 2024