Silniční stavby

  • Komplexní zpracování všech stupňů projektové dokumentace novostaveb i  rekonstrukcí tramvajových tratí
  • Zpracování dokumentace sanací spodku tramvajových tratí, včetně návrhu konstrukce pražcového podloží, zemních prací a návrhu odvodňovacích zařízení
  • Zpracování dokumentace novostaveb a rekonstrukcí mimoúrovňových i úrovňových nástupišť
  • Zpracování dokumentace křížení tramvajových tratí s pozemními komunikacemi
  • Komplexní zpracování projektové dokumentace vozoven a dílen
  • Zpracování dokumentace informačního systému pro cestující
  • Návrhy dopravní a provozní technologie při realizaci tramvajových staveb
  • Inženýrské činnosti při řízení zpracování projektu, koordinační činnost, projednání projektové dokumentace až do fáze vydání stavebního povolení stavby