Mosty železniční

  • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace železničních mostních staveb
  • Železniční mosty všech konstrukčních typů a uspořádání, potrubní mosty, podchody pro cestující, propustky, provizorní pažicí a podpůrné konstrukce, zasouvací dráhy
  • Návrhy rekonstrukcí a sanací stávajících, mnohdy historických mostních staveb a ostatních stavebních částí železničního spodku
  • Statická posouzení a výpočty zatížitelností stávajících mostních objektů
  • Návrhy speciálního zakládání (mikropiloty, jet grouting, armované zemíny atd.)
  • Statické výpočty nosné konstrukce metodou konečných prvků –lineární, nelineární, stabilitní a dynamické
  • Statické výpočty spodní stavby geotechnickými programy
  • Statické výpočty založení, plošné nebo hlubinné na VP pilotách vrtaných, předražených a ražených, na mikropilotách
  • Statické výpočty sedání metodou konečných prvků