Sdělovací zařízení

Sdělovací technika pro železniční stavby

Železniční stanice

 • Informační zařízení
 • Hodinové zařízení
 • Rozhlasové zařízení
 • Systémy CCTV
 • Systémy a sítě pro přenos dat
 • Digitální telefonní ústředny
 • Digitální přenosové systémy
 • Radiové sítě
 • Elektrická požární signalizace
 • Elektrická zabezpečovací signalizace
 • Místní kabelizace

Mezistaniční úseky

 • Sdělovací kabelizace traťová s metalickými kabely
 • Sdělovací kabelizace traťová s optickými kabely
 • Sdělovací kabelizace dálková s optickými kabely
 • Přeložky metalických a optických kabelů mimo drážních správců
 • Výpočty vlivů VVN vedení na sdělovací zařízení

Sdělovací technika pro veřejné stavby

Pozemní stavby

 • Hodinové zařízení
 • Rozhlasové zařízení
 • Systémy CCTV
 • Systémy a sítě pro přenos dat
 • Digitální telefonní ústředny
 • Digitální přenosové systémy
 • Radiové sítě
 • Elektrická požární signalizace
 • Elektrická zabezpečovací signalizace
 • Přístupové systémy

Dálniční a silniční stavby

 • Zařízení a vedení systému SOS
 • Přeložky metalických a optických kabelů
 • Výpočty vlivů VVN vedení na sdělovací zařízení

Telekomunikační stavby

 • Místní telekomunikační sítě
 • Dálková kabelizace včetně DOK