Orgány společnosti

Představenstvo akciové společnosti

Ing. Václav Kratochvíl

 • předseda představenstva
 • generální ředitel
 • narozen v r. 1964, absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební

Ing. Pavel Kučera

 • místopředseda představenstva
 • výrobní ředitel
 • narozen v r. 1962, absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, fakulta Provoz a ekonomika dopravy a spojů

Ing. Ladislav Dorazil

 • člen představenstva
 • narozen v r. 1963, absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební

Dozorčí rada akciové společnosti

Ing. Jaroslav Vosáhlo

 • předseda dozorčí rady
 • narozen v r. 1954, absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební

Ing. František Lukeš

 • člen dozorčí rady
 • narozen v r. 1954, absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební

Ing. Petr Jemelka

 • člen dozorčí rady
 • narozen v r. 1979, absolvent ČVUT Praha, fakulta dopravní