Mosty silniční

 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR, pro stavební povolení DSP
 • Projektová dokumentace pro zadání stavby DZS, realizační dokumentaci stavby RDS
 • Silniční mosty všech konstrukčních typů a uspořádání
 • Statické výpočty nosné konstrukce metodou konečných prvků –lineární, nelineární, stabilitní a dynamické
 • Statické výpočty spodní stavby geotechnickými programy
 • Statické výpočty založení, plošné nebo hlubinné na VP pilotách vrtaných, předražených a ražených, na mikropilotách
 • Statické výpočty sedání metodou konečných prvků
 • Provádění hlavních prohlídek dle povolení MDS ČR
 • Podklady pro zatěžovací zkoušku mostních objektů
 • Mostní listy
 • Výpočty zatížitelnosti mostních objektů