Občanské a užitkové stavby

 • Objekty bytové výstavby a občanské vybavenosti
 • Školy, detské centra mládeže, domovy důchodců
 • Objekty státní správy
 • Zdravotnické zařízení
 • Rekonstrukce památkových objektů
 • Výpravní budovy železničních stanic a žel. zastávky
 • Zastřešení nástupišť a podchodů
 • Technologické objekty pro zabezpečovací zařízení ČD
 • Mycí haly železničních vozů
 • Protihlukové stěny
 • Inženýrské sítě, kabelovody
 • Statické a technické posudky