Silnoproudá elektrotechnika

Ve všech stupních projektové dokumentace zpracováváme

Pro obor železniční dopravy

 • Trafostanice vn/nn
 • Napájecí systémy vn, nn pro drážní zabezpečovací zařízení
 • Napájecí systémy pro zařízení drah z trakčního vedení
 • Elektrická předtápěcí zařízení vlakových souprav, elektrický ohřev výhybek a dálkové ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení
 • Silnoproudé rozvody, přípojky a přeložky vedení vn a nn a osvětlení železničních stanic, zastávek, vleček a železničních prostranství
 • Elektrické instalace výpravních budov a dalších objektů sloužících potřebám železniční dopravy
 • Hromosvodní ochrana vč. uzemnění

 Pro ostatní

 • Kabelová a vzdušná vedení, sítě, přípojky a přeložky vn a nn
 • Trafostanice vn/nn
 • Průmyslové rozvody a elektrická zařízení vn a nn
 • Elektrickou instalaci bytových objektů, rodinných domů a příslušenství
 • Elektrickou instalaci objektů pro služby a administrativu
 • Veřejné osvětlení komunikací a pěších zón
 • Výpočty osvětlenosti venkovních prostranství a vnitřních prostor
 • Hromosvodní ochrana vč. uzemnění