Historie společnosti

Projektová, inženýrská a konzultační společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. vznikla pod tímto názvem v lednu 1996. Od tohoto data se odvíjí následný dynamický vývoj společnosti, která se rychle dokázala orientovat a prosadit ve složité oblasti přípravy investic, a to nejen v České republice.

Historicky měla nově založená společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. na co navazovat. Základní tým projektových pracovníků vyšel z nejzkušenějších specialistů Projektového střediska Českých drah v Olomouci, které jako jedno z mála podobných specializovaných pracovišť, za několik desítek let své působnosti, získalo pověst projektové organizace na vysoké úrovni.

Základní tým projektantů Projektového střediska ČD byl nejprve v roce 1994 integrován do organizační struktury renomované projektové organizace SUDOP PRAHA a.s. Jednalo se o vytvoření nového střediska společnosti, umístěného v Olomouci, které tak rozšířilo působnost společnosti zejména na Moravě.

Vyprofilovaná zaměstnanecká struktura, vlastní kádr a odborná erudice projektantů, kvalitní technické a technologické zázemí – především v oblasti moderní výpočetní techniky, ale zejména kladně hodnocené výsledky projektové činnosti, umožnily v následujících letech uvažovat o založení nového samostatného subjektu, který by mohl takto působit v oblasti projektové přípravy investic, zejména v České republice.

Po valné hromadě a ustavení řídících orgánů společnosti byla MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. dne 30. ledna 1996 zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, kde je vedena v oddíle B, vložka 1217. Společnost bývá – v souladu s grafickým provedením loga společnosti – zkráceně označována jako MCO.

V době svého vzniku společnost zahrnovala dvě základní pracoviště, a to jednak v Olomouci – v sídle společnosti, jednak v Brně. Vzhledem k úspěšné expanzi na projektovém trhu došlo v následujících letech ke dvěma významným rozšířením společnosti, která znamenala zejména možnost rozšíření záběru působnosti a zkvalitnění komplexnosti nabídky činností na trhu projektových zakázek.

Nejprve byla společnost rozšířena o nové pracoviště ve Valašském Meziříčí, které vzniklo transformací původního Projektového střediska Stavební obnovy železnic.

Druhým významným rozšířením bylo v roce 2002 včlenění architektů a projektantů bývalé společnosti Invespol s.r.o. do struktury MCO. Jednalo se o erudované projektanty pozemních staveb, kteří tak mohli vytvořit další samostatné středisko, se zaměřením na exteriérovou a interiérovou architekturu a pozemní stavby.

Poslední rozšíření působnosti společnosti proběhlo na jaře 2014, kdy bylo v Ostravě založeno nové multiprofesní středisko. Tím byla dokončena dislokace společnosti do všech moravských krajů.

V současné době je MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jednou z největších projektových organizací, komplexně řešících problematiku železničních staveb, včetně infrastruktury.

Od prvopočátku se společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. významně podílí na modernizaci železničních tranzitních koridorů, nejen v České republice. Z tohoto důvodu jsou jejími nejvýznamnějšími zákazníky SŽDC, s.o. a ČD, a.s.