Popis projektu

Charakteristika stavby

Předmětem této stavby byla rekonstrukce železniční zastávky na jednokolejné neelektrizované trati v lokalitě Ramzovského sedla. Zastávka v Ramzové se nachází ve výšce 760 m n. m. a je nejvýše položenou rychlíkovou stanicí u nás.

V rámci této stavby byla provedena komplexní rekonstrukce železničního spodku a svršku zastávky, včetně odvodnění. Dále bylo rekonstruováno úrovňové nástupiště s příchody včetně pozemních objektů a vybavenosti zastávky (nové osvětlení, žel. rozhlas, zabezpečovací a sdělovací zařízení).

Vzhledem k faktu, že zastávka je situována uvnitř CHKO Jeseníky, bylo architektonické ztvárnění drobných pozemních objektů přizpůsobeno jesenickému krajinnému rázu.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Přípravná dokumentace (DÚR) – vypracováno v letech 2014 - 2015, Projekt stavby – vypracováno v r. 2017
Realizace 05/2018 – 09/2018
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomuc a.s.