Popis projektu

Charakteristika stavby

Předmětem stavby je komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní úpravu pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) a dálková ovládání ostatních technologických zařízení železniční dopravní cesty.

Stavba nepřímo navazuje na již v roce 2013 realizovanou stavbu „Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice”.

V rámci stavby “Rekonstrukce žst. Hanušovice” bude na základě provedeného geotechnického průzkumu navržena rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně odvodnění. Bude dokončena rekonstrukce systému nástupišť, včetně vybudování nového poloostrovního nástupiště s úrovňovým bezbariérovým přístupem centrálním úrovňovým přechodem od výpravní budovy (poloperonizace).

Dále budou provedeny nutné rekonstrukční práce na vybraných železničních mostech, propustcích a zárubních zdech. Současně bude modernizováno železniční zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá zařízení a rozvody, včetně osvětlení.

V důsledku instalace nových zařízení budou provedeny nezbytně nutné stavební úpravy ve výpravní budově, vybudován nový objekt trafostanice a naopak sneseny zbytné pozemní objekty stavědla č.1 a č.2.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Přípravná dokumentace (DÚR) – vypracováno v letech 2013 - 2014, Projekt stavby – vypracováno v r. 2015
Realizace 02/2016 – 09/2016
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Pavla Kučery a as. Ing. Dušana Šembery