Project Description

Charakteristika stavby

Předmětem této stavby byla rekonstrukce železniční zastávky na jednokolejné neelektrizované trati v lokalitě Ramzovského sedla. Zastávka v Ramzové se nachází ve výšce 760 m n. m. a je nejvýše položenou rychlíkovou stanicí u nás.

V rámci této stavby byla provedena komplexní rekonstrukce železničního spodku a svršku zastávky, včetně odvodnění. Dále bylo rekonstruováno úrovňové nástupiště s příchody včetně pozemních objektů a vybavenosti zastávky (nové osvětlení, žel. rozhlas, zabezpečovací a sdělovací zařízení).

Vzhledem k faktu, že zastávka je situována uvnitř CHKO Jeseníky, bylo architektonické ztvárnění drobných pozemních objektů přizpůsobeno jesenickému krajinnému rázu.