Popis projektu

Charakteristika stavby

„Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480 – 23,610 a kol. č.1 v km  21,110 –27,261 trati Horní Lideč – st.hr. SR“ řeší rekonstrukci koleje č. 1 trati Púchov   ( SR) – Hranice na Moravě v rozsahu od km 21,085 (státní hranice ČR/SR) do km 27,271, dále rekonstrukci kolejí č.1 a 2 v úseku Střelenského tunelu od km 22,480 do km 23,750, rekonstrukci Střelenského tunelu a rekonstrukci nástupišť v zast. Střelná. V rámci rozsahu rekonstrukce kolejí bude provedena také rekonstrukce mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také trakční vedení v úseku rekonstruovaných kolejí a úpravy zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie a DŘT.

Tím budou zlepšeny jízdní parametry koleje č.1 a bude odstraněn nepříznivý stav žel. svršku, zvýšena únosnost pláně žel. spodku a zrekonstruováno odvodnění. V úseku Střelenského tunelu a zastávky Střelná jsou předmětem stavby obě koleje. Provedení rekonstrukce je nutné z důvodu amortizace materiálů a reprofilace odvodňovacích zařízení, které je nutno řešit vzhledem na ostatní SO (trakční vedení, apod.).

Zlepšení komfortu cestujících bude dosaženo vybudováním nových nástupišť v zast. Střelná, jejíž celkovou rekonstrukcí, výstavbou nových přístřešků a přístupů na nástupiště, bude dosaženo nejenom normových parametrů a standardů požadovaných EU, ale také pěkné prostředí pro cestující veřejnost, odpovídající začlenění do okolní krajiny. Rekonstrukcí tunelu bude odstraněn havarijní stav betonových konstrukcí předzářezových zárubních zdí a příčných žeber, bude provedena sanace tunelové trouby a bude obnoveno jeho odvodnění. Při rekonstrukci železničního svršku v oblasti tunelu je použito konstrukce pevné jízdní dráhy, která přispěje k vyššímu komfortu jízdy a ke zlepšení jeho údržby.

Důvodem nezbytnosti stavby je dlouhodobý neuspokojivý stav zařízení železniční dopravní cesty.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Přípravná dokumentace (DÚR) – vypracováno v letech 2008 - 2009, Projekt stavby – vypracováno v r. 2009
Realizace 10/2011 – 06/2013
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., HIP Ing. Jiří Parma