Popis projektu

Charakteristika stavby

Most je situován na železniční trati Břeclav – státní hranice a převádí dvě koleje přes řeku Dyji. Původní dvoukolejný příhradový most z roku 1924 je z důvodu nevyhovující prostorové průchodnosti nahrazen dvěma jednokolejnými ocelovými mosty s novou spodní stavbou. Nosné konstrukce byly koncipovány nově jako jednopolové v souladu s požadavkem správce toku na odstranění mezilehlých pilířů, které byly u stávajícího třípolového mostu.

Nosnou konstrukcí je tuhý trám vyztužený obloukem, tzv. Langerův trám, o rozpětí 67 m. Průběžné kolejové lože je uloženo v ocelovém žlabu. Trám je navržen standardně, jako plnostěnný jednostěnný svařovaný I-profil, jeho výška činí 2570mm. Ztužující oblouk má tvar paraboly 2. stupně. Oblouk je komorového průřezu o vnějších rozměrech 930x700mm, svařeny z plechů tl.20-50 mm. Závěsy jsou navrženy jako subtilní tahové prvky z kulatiny Ø170mm. Stabilita oblouků nosné konstrukce je zajištěna podélným ztužením, které sestává ze šesti rámových příčlí uzavřeného průřezu o rozměrech cca 500×952 mm. Nová spodní stavba mostu je monolitická železobetonová- tížné opěry s rovnoběžnými mostními křídly, založené na velkoprůměrových pilotách Ø1,22m resp. 1,5 m dl. 17,3 m.

Montáž mostu byla provedena podélným výsunem na provizorních podporách. Výsun jedné konstrukce proběhl ve dvou dnech v krocích po 600 mm.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc
Stupeň dokumentace Projekt stavby (2004)
Realizace 2005 – 2007
Řešitelský tým Odpovědný projektant mostu Ing. Jiří Chrást