Project Description

Charakteristika stavby

„Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480 – 23,610 a kol. č.1 v km  21,110 –27,261 trati Horní Lideč – st.hr. SR“ řeší rekonstrukci koleje č. 1 trati Púchov   ( SR) – Hranice na Moravě v rozsahu od km 21,085 (státní hranice ČR/SR) do km 27,271, dále rekonstrukci kolejí č.1 a 2 v úseku Střelenského tunelu od km 22,480 do km 23,750, rekonstrukci Střelenského tunelu a rekonstrukci nástupišť v zast. Střelná. V rámci rozsahu rekonstrukce kolejí bude provedena také rekonstrukce mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také trakční vedení v úseku rekonstruovaných kolejí a úpravy zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie a DŘT.

Tím budou zlepšeny jízdní parametry koleje č.1 a bude odstraněn nepříznivý stav žel. svršku, zvýšena únosnost pláně žel. spodku a zrekonstruováno odvodnění. V úseku Střelenského tunelu a zastávky Střelná jsou předmětem stavby obě koleje. Provedení rekonstrukce je nutné z důvodu amortizace materiálů a reprofilace odvodňovacích zařízení, které je nutno řešit vzhledem na ostatní SO (trakční vedení, apod.).

Zlepšení komfortu cestujících bude dosaženo vybudováním nových nástupišť v zast. Střelná, jejíž celkovou rekonstrukcí, výstavbou nových přístřešků a přístupů na nástupiště, bude dosaženo nejenom normových parametrů a standardů požadovaných EU, ale také pěkné prostředí pro cestující veřejnost, odpovídající začlenění do okolní krajiny. Rekonstrukcí tunelu bude odstraněn havarijní stav betonových konstrukcí předzářezových zárubních zdí a příčných žeber, bude provedena sanace tunelové trouby a bude obnoveno jeho odvodnění. Při rekonstrukci železničního svršku v oblasti tunelu je použito konstrukce pevné jízdní dráhy, která přispěje k vyššímu komfortu jízdy a ke zlepšení jeho údržby.

Důvodem nezbytnosti stavby je dlouhodobý neuspokojivý stav zařízení železniční dopravní cesty.