Červenec 09 2020

Žst. Jaroměř uvedena do zkušebního provozu

V červenci byla do zkušebního provozu uvedena stavba “Rekonstrukce žst. Jaroměř”, jejíž realizace probíhala od r.2018.

Generálním projektantem byla Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ – MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (vedoucí člen společnosti) a PRODEX spol. s r.o., organizační složka.

Podle původního harmonogramu prací měla být stavby dokončena a uvedena do provozu v r.2019, ale z důvodu archeologického průzkumu staveniště, který odhalil v místě kolejiště pravěké sídliště kultury popelnicových polí z doby bronzové a raně středověké sídliště asi z devátého až desátého století a omezil tak postup prací, bylo dokončení stavby posunuto.

Předmětem stavby byla komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ).

Po kolaudaci stavby se tedy můžeme těšit na plný provoz jak v modernizované stanici, tak i na přilehlých tratích ve směru Hradec Králové, Dvůr Králové a Česká Skalice.