Aktuality

TRAMVAJOVÁ TRAŤ NA NOVÝCH SADECH V OLOMOUCI ZAČÍNÁ DOSTÁVAT REÁLNÉ OBRYSY

V prosinci roku 2013 se svezli první cestující tramvají, zrealizovanou v rámci I. etapy výstavby nové tramvajové trati na největší olomoucká sídliště Povel a Nové Sady. Zatím však jen na jejich okraj u ulice Velkomoravské. Tento stav má již brzy výrazně zlepšit pokračování trati v podobě II. etapy, která přivede tramvaj přes ulici Zikovu až k ul. Družební [...]

Další „náš“ domov pro seniory dokončen

Po zpracování projektu pro stavební řízení, supervizi  prováděcí dokumentace a výkonu autorského dozoru, končí působení naší společnosti – respektive našich projektantů – na stavbě Domova pro seniory v Hustopečích. Stavba byla zahájena v září 2020 a dokončena v dubnu 2022. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu pro klienty se sníženou soběstačností o kapacitě 52 lůžek. Investorem [...]

Vizualizace BIM zakázky Rekonstrukce žst. Bystřice p. Hostýnem

Předmětem zpracování byla projektová dokumentace pro povolení a provádění stavby rekonstrukce železniční stanice Bystřice pod Hostýnem. Cílem návrhu rekonstrukce stanice byla celková úprava kolejiště pro zvýšení rychlosti na vjezdu od stanice ŽST Holešov, zvýšení bezpečnosti provozu i cestujících návrhem bezbariérových nástupišť a přístupů k nim, zlepšení kultury cestujících – demolice nevyhovující stávající výpravní budovy a návrh [...]

Stále jsme na špici – projektujeme vysokorychlostní tratě

Současně se zahájením nového roku se otevírá další kapitola rozvoje společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. V rychlém tempu se rozjíždí práce na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“. V náročné veřejné soutěži, která kladla důraz nejen na nabídkovou cenu, ale i na [...]

Rekonstrukce železniční stanice Vsetín zahájena

Za účasti nejvyšších zástupců Správy železnic, vedení města Vsetína, sdružení dodavatelských firem a tentokrát i projektanta stavby, byla na den přesně měsíc před Vánocemi slavnostně zahájena Vsetíňany dlouho očekávaná stavba „Rekonstrukce železniční stanice Vsetín“. Tento projekt byl od technických studií, přes dokumentace pro územní a následně stavební řízení, až po realizační dokumentaci připravován naší společností [...]

Slavnostní zahájení provozu I. etapy cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska (BEVLAVA)

Dne 10.9.2021 proběhlo slavnostní zahájení provozu na dílčí části cyklostezky realizované v rámci stavby „I. Etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska“.  Tento úsek navazuje na v minulosti již zrealizované dílčí části cyklostezky BEVLAVA. Tato cyklostezka by měla v budoucnu umožnit propojení moravsko – slovenského příhraničí, od Beskyd, přes Bílé Karpaty [...]

Dokončená modernizace úseku tratě do Valašského Meziříčí

Slavnostním zakončením byla dne 25.8.2021 uzavřena další železniční modernizační stavba "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou“. Realizací stavby bylo zejména umožněno zvýšení traťové rychlosti z dnešních 80 km/h až na 160 km/h a tomu odpovídající zkrácení jízdních dob vlaků. V celém stavbou dotčeném úseku tratě došlo k rekonstrukci železničního svršku [...]

Zatěžovací zkouška mostu v Dluhonicích

Samotná zatěžovací zkouška mostu SO 11-19-03.1 t.ú. Přerov – Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338, který nahrazuje rušený úrovňový přejezd v Dluhonicích, začala 30. 6. 2021 v ranních hodinách a skončila po provedení třech zatěžovacích stavů v hodinách odpoledních. Na most postupně najela 4 osmikolová vozidla plně naložená na svou maximální celkovou hmotnost 32 tun. [...]

Pilotní projekty BIM v resortu MD ČR a získané zkušenosti

Dne 25. 05. 2021 proběhne od 9:00 online konference, která se bude věnovat pilotním projektům BIM v rezortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti. Bude se věnovat grafickým a informačním standardům, společnému datovému úložišti, 4D a 5D a zadávání (požadavky a vazby na státní správu). Součástí konference bude i diskuze vedení resortu Ministerstva dopravy ČR, [...]