Aktuality

V Přerově pohodlněji na kole

Obyvatelé Přerova, kteří jezdí na kole z Velké Dlážky do Předmostí, už nemusejí kličkovat mezi chodci pod železničním podjezdem. Přerov v pondělí 28. 11. 2022 zprovoznil nové propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická.  Součástí cyklostezky je i „cyklotubus“ pod železnicí, který byl vybudován v rámci stavby „Rekonstrukce žst.Přerov, 2.stavba“. Projekt cyklotubusu i propojení cyklostezky včetně autorského dozoru zajistila [...]

Největší investice ČR na území Ostravy ve 21. století

25. srpna 2022 proběhla v ostravském kulturním a vzdělávacím centru Pant prezentace a následná diskuze k záměru a dokončené dokumentaci pro územní řízení projektu „Modernizace železničního uzlu Ostrava“. Prezentace, navazující na jednání komise dopravy Rady města Ostravy, byla uvozena mottem  “Železniční uzel Ostrava aneb představení největší plánované investice České republiky na území Ostravy ve 21. [...]

Rekonstrukce žst. Vsetín postoupila do druhé fáze

Před necelým rokem, na podzim 2021, byla zahájena stavba rekonstrukce žst. Vsetín, která je rozdělena do několika stavebních postupů. První z nich byl spuštěn 1. března tohoto roku a soustředil se na část stanice v obvodu Bečva, konkrétně na kolej č. 1. V rámci této rekonstrukce došlo k modernizaci koleje ve dvoukilometrovém úseku (km 35.22-37.30) [...]

O krůček dál k výstavbě nadjezdu na ulici Holická v Olomouci

V předcházejících týdnech došlo k nabytí právní moci u tří stavebních povolení týkajících se stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, kterou naše společnost projektovala ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby. V rámci této stavby je navržena novostavba silničního nadjezdu nahrazující původní úrovňový přejezd trati Přerov - Olomouc v [...]

První fáze přípravy modernizace železničního uzlu Ostrava dokončena

Projektová ,,Společnost pro Modernizaci železničního uzlu Ostrava“, pod vedením MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., dokončila pro Správu železnic, státní organizace, práce na prestižní zakázce „Modernizace železničního uzlu Ostrava“. V rámci ní byl projektantem nejprve vypracován a poté v listopadu 2020 Ministerstvem dopravy ČR schválen Záměr projektu. Následně byla projektovým týmem zpracována a v červnu 2022 stavebnímu úřadu předána rozsáhlá [...]

Tramvajová trať na Nových Sadech v Olomouci začíná dostávat reálné obrysy

V prosinci roku 2013 se svezli první cestující tramvají, zrealizovanou v rámci I. etapy výstavby nové tramvajové trati na největší olomoucká sídliště Povel a Nové Sady. Zatím však jen na jejich okraj u ulice Velkomoravské. Tento stav má již brzy výrazně zlepšit pokračování trati v podobě II. etapy, která přivede tramvaj přes ulici Zikovu až k ul. Družební [...]

Další „náš“ domov pro seniory dokončen

Po zpracování projektu pro stavební řízení, supervizi  prováděcí dokumentace a výkonu autorského dozoru, končí působení naší společnosti – respektive našich projektantů – na stavbě Domova pro seniory v Hustopečích. Stavba byla zahájena v září 2020 a dokončena v dubnu 2022. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu pro klienty se sníženou soběstačností o kapacitě 52 lůžek. Investorem [...]

Vizualizace BIM zakázky Rekonstrukce žst. Bystřice p. Hostýnem

Předmětem zpracování byla projektová dokumentace pro povolení a provádění stavby rekonstrukce železniční stanice Bystřice pod Hostýnem. Cílem návrhu rekonstrukce stanice byla celková úprava kolejiště pro zvýšení rychlosti na vjezdu od stanice ŽST Holešov, zvýšení bezpečnosti provozu i cestujících návrhem bezbariérových nástupišť a přístupů k nim, zlepšení kultury cestujících – demolice nevyhovující stávající výpravní budovy a návrh [...]

Stále jsme na špici – projektujeme vysokorychlostní tratě

Současně se zahájením nového roku se otevírá další kapitola rozvoje společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. V rychlém tempu se rozjíždí práce na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“. V náročné veřejné soutěži, která kladla důraz nejen na nabídkovou cenu, ale i na [...]