Aktuality

Zahájení provozu na nové mostní konstrukci přes řeku Moravu na trati Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Dne 24. října 2023 byla provedena statická zatěžovací zkouška na novém železničním mostě přes řeku Moravu na trati Lanžhot (ČR) – Kúty (SK). Zkouška byla provedena pomocí 2 železničních jeřábů EDK750 a 2 lokomotiv řady 742. Celková hmotnost břemen byla 432 tun. Výsledky zkoušky potvrdily soulad výpočtů se skutečným chováním konstrukce a následně byl vydán [...]

Odklepáno, havířovské nádraží prochází modernizací

Poklepem kladívek na kolejnici byla v pátek 13.10.2023 slavnostně odstartována komplexní modernizace havířovského nádraží, která byla naší společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., ve spolupráci s dceřinou společností EXprojekt s.r.o., připravena v rámci projektu "Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)". Stavba, investorsky zajištěná Správou železnic, státní organizace, zahrnuje celkovou přestavbu staniční části [...]

Začínají práce na projektu, který přesune nádraží na Veleslavíně pod zem

Železnice v metropoli prochází dynamickým rozvojem a modernizace trati na letiště a do Kladna sehrává v tomto procesu klíčovou roli. Jedna z největších změn se týká nádraží Veleslavín, které se přesouvá pod zem. To znamená nejen pohodlnější přestup na metro, ale také modernizaci celého úseku. Nová zastávka Praha-Liboc bude přidána a stanice Praha-Ruzyně se přesune na [...]

Vizualizace nového areálu CDP Přerov

Jsme rádi, že s vámi můžeme sdílet vizualizaci nového areálu CDP Přerov. Plánovaná podoba komplexu zahrnuje novou prostornou a moderní hlavní budovu, spojenou s již existující budovou CDP, která bude disponovat šesti nadzemními podlažími bez podsklepení. V rámci tohoto projektu se navíc plánuje novostavba energocentra, garáže, parkoviště, nová příjezdová cesta, multifunkční hřiště, odpočinkové zóny a [...]

PRÁCE KVAPNÁ, (NĚKDY) BÝVÁ MÁLO PLATNÁ

Vzhledem k rozsahu a složitosti připravované stavby VRT Moravská brána II, padlo při zpracování projektu na straně projektantů rozhodnutí uveřejnit komplexní vizualizaci budoucí tratě až v okamžiku vyjasnění a „dotažení“ všech zásadních problémů, kterých bylo opravdu mnoho. Nyní se však můžete proletět nad budoucí tratí a vidět všechny detaily plynulého zakomponování budoucí tratě do krajiny hornomoravského úvalu. [...]

Projednávání VRT Moravská brána II v plném proudu

Již mnoho týdnů probíhá projednávání projektu aktuálně nejdelšího samostatně připravovaného úseku VRT v České republice. Ve spolupráci s investorem připravované stavby, tj. Správou železnic, státní organizace, manažerský tým MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jedná se zástupci a občany obcí, vedle nichž bude nová trasa rychlovlaku umístěna. Ukazujeme, vysvětlujeme a argumentujeme jak klasickými výkresy, tak digitální kresbou [...]

Průběh výstavby Rekonstrukce žst. Vsetín

V rámci rekonstrukce žst. Vsetín probíhá výstavba v rámci stavebních postupů 2 a 3, přičemž 2. stavební postup kolej 2a podél Bečvy bude uveden do provozu 7. 6. Ve stanici běží výstavba liché kolejové skupiny včetně příslušných částí mostních objektů nástupišť s termínem uvedení do provozu 07/2023. Průběžně probíhají práce na Dopravním terminálu, parkovacím domu [...]
Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Ocenění pro stavbu „Modernizace a elektrizace trati Olomouc – Šumperk“

Naše společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. byla oceněna v kategorii "Cena poroty za společenský přínos" v prestižní soutěži Stavba roku 2022 Olomouckého kraje, a to v kategorii Rekonstrukce a obnova! Toto ocenění jsme získali za naši práci na projektu "Modernizace a elektrizace trati Olomouc - Šumperk". Na projektování této stavby jsme spolupracovali se společnostmi SUDOP [...]