Červenec 19 2021

Zatěžovací zkouška mostu v Dluhonicích

Samotná zatěžovací zkouška mostu SO 11-19-03.1 t.ú. Přerov – Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338, který nahrazuje rušený úrovňový přejezd v Dluhonicích, začala 30. 6. 2021 v ranních hodinách a skončila po provedení třech zatěžovacích stavů v hodinách odpoledních. Na most postupně najela 4 osmikolová vozidla plně naložená na svou maximální celkovou hmotnost 32 tun. Konstrukce se zkoušela za ideálního počasí (bez srážek a teplotních výkyvů) jak při symetrickém postavení vozidel vzhledem k ose mostu, tak i v asymetrické poloze.

Veškeré výsledky vyhověly a byly v souladu s přísnými normovými ustanoveními a tím bylo ověřeno, že tento nový most vyhovuje nejmodernějším standardům a požadavkům kladeným na mostní objekty.