Říjen 24 2023

Zahájení provozu na nové mostní konstrukci přes řeku Moravu na trati Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Dne 24. října 2023 byla provedena statická zatěžovací zkouška na novém železničním mostě přes řeku Moravu na trati Lanžhot (ČR) – Kúty (SK). Zkouška byla provedena pomocí 2 železničních jeřábů EDK750 a 2 lokomotiv řady 742. Celková hmotnost břemen byla 432 tun. Výsledky zkoušky potvrdily soulad výpočtů se skutečným chováním konstrukce a následně byl vydán souhlas s uvedením do provozu.

Dne 25. října v 16:20 byl po 14 dnech výluky na trati zahájen provoz. Během výluky bylo odstraněné kolejové propojení kolejí č. 1 a č. 2 na straně ČR i SR. V současnosti se v celém traťovém úseku jezdí v koleji č. 2.

V roce 2024 bude provedena také výměna konstrukce v koleji č. 1.

Rekonstrukce mostu je součástí projektových prací, které firma MORAVIA CONSULT Olomouc zpracovávala společně s firmou REMING CONSULT a.s. pro italsko-slovenské sdružení JV ICM – VÁHOSTAV-SK. Stavba je realizována formou žlutého FIDICu pro Železnice Slovenskej republiky.