Duben 26 2022

Vizualizace BIM zakázky Rekonstrukce žst. Bystřice p. Hostýnem

Předmětem zpracování byla projektová dokumentace pro povolení a provádění stavby rekonstrukce železniční stanice Bystřice pod Hostýnem. Cílem návrhu rekonstrukce stanice byla celková úprava kolejiště pro zvýšení rychlosti na vjezdu od stanice ŽST Holešov, zvýšení bezpečnosti provozu i cestujících návrhem bezbariérových nástupišť a přístupů k nim, zlepšení kultury cestujících – demolice nevyhovující stávající výpravní budovy a návrh nové budovy – včetně návrhu nového technologického objektu pro umístění nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé technologie. Doplnění stanice o technické a technologické vybavení pro dosažení dnešního standardu provozování, řízení a dohledu nad tratí, včetně zlepšení informování cestujících.

Zpracování projektu v režimu BIM mělo za cíl prověřit a posoudit připravované metodiky, předpisy a standardy pro návrh BIM projektů u Správy železnic s celkovým vyhodnocením přínosů, rizik a dosažitelnosti přístupu BIM u komplexních infrastrukturních projektů. V rámci zpracování byly dále vyhodnoceny a testovány SW možnosti a nástroje zpracování projektu – 3D (Bentley, Autodesk), 4D (Bentley SYNCHRO) a 5D (ASPE Esticon) i komunikace a sdílení dat se zadavatelem projektu (CDE Bentley ProjectWise).

Zadavatel: Správa železnic s.o., Stavební správa východ
Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.