Duben 23 2020

V ČR poprvé položeny výhybky pro rychlost 160 km/h v odbočném směru

Správa železnic zahájila modernizaci železniční stanice Prosenice v rámci stavby „Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice“.

Všechny stupně projektové dokumentace (TES, ZP, DUR a DSP) včetně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice“ zajišťovala jako generální projektant naše projektová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Práce provede sdružení firem Swietelsky Rail a AŽD Praha během nepřetržité výluky, která začala 1.dubna 2020 a potrvá do 12. května 2020. Součástí modernizace je pokládka, na železniční síti ČR doposud nepoužitých, výhybek tvaru J60-1:33,5-8000/4000-PHS.

Výhybky budou součástí kolejové spojky, která se ze současných 157 m prodlouží na 307 m a umožní zvýšení rychlosti vlaku při jízdě do odbočky ze 100 km/h na 160 km/h. Jedna výhybka bude mít hydraulické závěry a druhá čelisťové. Montáž výhybek byla provedena od 20. do 23. dubna.

Na montáž nové „štíhlé“ kolejové spojky naváže montáž nových technologií, práce na trakčním vedení a na úpravách zabezpečovacího zařízení. Tato etapa skončí do 11. července. Celá stavba s názvem Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice bude dokončena v březnu příštího roku.

Po dokončení stavby bude Správa železnic provozně ověřovat funkčnost výhybek, aby mohly být schválené jako součást železniční dopravní cesty v České republice.

Realizace stavby je spolufinancována fondem EU v rámci Operačního programu Doprava (OPD).