Leden 04 2019

Úspěchy v obchodních soutěžích

Na přelomu roků 2018/2019 uspěla společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v případě dvou obchodních soutěží – dvou prestižních železničních zakázek na Moravě. V obou případech se jedná o velké dopravní projekty pro Správu železniční dopravní cesty, s.o.

V prvním případě se jedná o zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení připravované stavby „Modernizace železničního uzlu Ostrava“. Jak už název evokuje, jedná se o dokumentaci, která bude řešit modernizaci jednoho ze tří největších železničních uzlů v České republice. Připravovaná stavby by měla de facto dokončit modernizaci tranzitního železničního koridoru na severu Moravy.

Druhým významným projektem, jehož přípravné práce byly počátkem roku 2019 zahájeny, je zpracování dokumentace pro stavební řízení a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce ŽST Vsetín“. V tomto případě plynule navazujeme na naší společností připravenou dokumentaci pro územní řízení, která řeší komplexní modernizaci této situačně problematické, dlouho opomíjené železniční stanice na Valašsku.