Červen 23 2022

Tramvajová trať na Nových Sadech v Olomouci začíná dostávat reálné obrysy

V prosinci roku 2013 se svezli první cestující tramvají, zrealizovanou v rámci I. etapy výstavby nové tramvajové trati na největší olomoucká sídliště Povel a Nové Sady. Zatím však jen na jejich okraj u ulice Velkomoravské. Tento stav má již brzy výrazně zlepšit pokračování trati v podobě II. etapy, která přivede tramvaj přes ulici Zikovu až k ul. Družební a obslouží tak centrální oblasti obou sídlišť.

Právě probíhající stavba již dává tramvajové trati reálné kontury. Dosavadní práce se týkaly převážně záležitostí, které zůstanou cestujícím skryty – přeložky kanalizací, kabelových vedení nebo technologický kabelovod. Podařilo se však již dokončit a zprovoznit křižovatky ulic Trnkova-Rooseveltova a Schweitzerova-Zikova, jedny z nejproblematičtějších lokalit stavby a eliminovat tak omezení pro řidiče i cestující v MHD.

Nová tramvajová trať bude využívat moderních technologií a konstrukčních řešení. Ať už se jedná o světelné signalizace s kamerovými čidly, celoplošné inteligentní LED osvětlení nebo konstrukce pro eliminaci hluku použitím nízkohlučného asfaltu, tlumících absorbérů tramvajové dráhy či rostlinnými absorbéry. Aktuálně je hlavním těžištěm stavebních prací ulice Zikova, ve které dojde do konce tohoto roku k propojení již dokončených úseků a pro místní obyvatele vznikne přímé pohodlné a ekologické dopravní spojení do centra města.