Leden 05 2022

Stále jsme na špici – projektujeme vysokorychlostní tratě

Současně se zahájením nového roku se otevírá další kapitola rozvoje společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. V rychlém tempu se rozjíždí práce na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“. V náročné veřejné soutěži, která kladla důraz nejen na nabídkovou cenu, ale i na kvalitu a invenci uchazeče, jsme uspěli. Zažitým marketingovým názvem stavby je VRT Moravská brána II. Tisková zpráva investora a objednatele dokumentace:

https://www.spravazeleznic.cz/-/sprava-zeleznic-uzavrela-smlouvy-na-projekcni-prace-pro-vrt-moravska-brana

Významnými partnery pro zpracování zakázky jsou společnosti SUDOP BRNO spol. s r.o. a METROPROJEKT Praha a.s. Kromě 45 km dvoukolejné vysokorychlostní tratě pro rychlost 320 km/hod bude součástí projektového řešení severní napojení do žel. stanice Hranice na Moravě, propojení s konvenční sítí v oblasti Ostravska a samostatný plně vybavený areál pro údržbu nové tratě. Kromě vlastní dokumentace zpracované v celé projektové šíři profesí železničního stavitelství je součástí díla i zpracování dokumentace EIA, ekonomické zhodnocení a 3D model stavby. Ke spolupráci jsme proto přizvali další partnery. Využijeme zkušenosti s projektování VRT dánské společnosti COWI A/S. Problematiku životního prostředí a ochrany lidského zdraví zastřeší zkušení kolegové ze společnosti ECOLOGICAL CONSULTING a.s.

Vážíme si trvalé důvěry Správy železnic. Jsme top v oboru, pracujeme v týmu na projektech pro budoucnost. Práce nás baví – přidejte se k nám:

https://moravia.cz/kariera/
https://moravia.cz/kariera/zamestnanecke-benefity/