Duben 20 2019

Snesení Faltusova mostu v Plzni

V rámci stavby „Uzel Plzeň 3. Stavba – přesmyk domažlické trati“ byla v noci z 19. na 20. dubna 2019 snesena příhradová konstrukce „Faltusova mostu“. Jedná se o první celosvařovaný příhradový most v Československu, jehož konstrukce je chráněná jako technická památka.

Naše společnost se v letech 2015-2017 podílela na vypracování dokumentace pro stavební povolení pro 13 stavebních objektů včetně snesení Faltusova mostu. Součástí stavby je zdvoukolejnění trati na výjezdu z železniční stanice Plzeň ve směru na Domažlice. Nová poloha kolejí byla v kolizi se severní opěrou mostu, proto byla navržena jeho demolice. Konstrukce mostu včetně nájezdových ramp byla vybudována v roce 1931. Jižní rampa byla v roce 2002 zbourána, severní rampa, tzv. „tobogán“ byla v havarijním stavu. Most následně sloužil k převedení inženýrských sítí.

V únoru 2018 byly zahájeny práce na demolicích budov pod severní rampou a následně byla demolována většina rampy. V září 2018 byla při kolejové výluce odstraněna betonová mostovka mostu. Od května 2018 byl pod tratí budován nový kolektor, do kterého byly v dubnu 2019 přeloženy inženýrské sítě z mostu. Snášení mostu bylo zahájeno 19.4. v 23:30 pomocí jeřábu o nosnosti 550 tun. Z ložisek se podařil uvolnit až 20.4. v 2:00 a ve 2:45 byl uložen na plochu u Domažlické ulice. V budoucnu je plánováno jeho využití na cyklostezce přes silnici I/20 na Karlovy Vary.

Celková váha břemena byla 185 tun při vyložení 30,5 m.