Březen 03 2023

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STAVBY „REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE PŘEROV, 2. STAVBA“

Další z modernizačních koridorových staveb investora Správy železnic, státní organizace, je dokončena. Po více jak třech letech náročné výstavby byla tato několikamiliardová stavba – druhá ze tří staveb rekonstrukce žel. uzlu Přerov – slavnostně ukončena. Dokončení stavebních prací umožňuje zrychlení vlaků jedoucích jak ve směru z Prahy do Ostravy a na střední Moravu, tak na druhém koridoru spojujícím jižní a severní Moravu. Projektovou přípravu ve všech projektových stupních (tj. studie, DÚR, DSP, PDPS), stejně jako výkon autorského dozoru, realizoval projektový tým vedený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Stavební práce zajistilo sdružení stavebních firem EUROVIA CS, Subterra, STRABAG Rail a GJW Praha. Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Česká železnice je tak zase o krůček modernější a provoz na ní bezpečnější.