Prosinec 11 2017

Slavnostní ukončení stavby OPR v úseku Hanušovice – Jeseník

Dne 7.12.2017 byla v malebném prostředí Jeseníků v obci Ostružná slavnostně ukončena stavba „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)“. Projektovou přípravu a autorský dozor zajistila společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Vedení zakázky se ujal osobně  v roli hlavního inženýra projektu generální ředitel společnosti Ing.Václav Kratochvíl. Významným partnerem při zpracování dokumentace a realizaci stavby se stala společnost EXprojekt s.r.o.

Účelem stavby bylo především provedení takových stavebních a technologických činností, které vedly k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadu traťových rychlostí, zlepšení komfortu jízdy zřízením bezstykové koleje. Stavba překvapila svým rozsahem – zahrnovala 165 stavebních objektů a provozních souborů v profesích zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a rozvodů, osvětlení, ohřevu výhybek, železničního svršku, spodku, nástupišť, mostních objektů a propustků.

Stavba realizovaná dle jednostupňového projektu v horském terénu prověřila odbornost a zkušenosti zhotovitele stavby, kterým bylo sdružení společností OHL ŽS, a.s., TOMI-REMONT a.s., IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. a Signal Projekt s.r.o. Výrazná část investice byla hrazena z příspěvku Evropské unie.

Tisková zpráva SŽDC zde ke stažení:
http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/hanusovice-jesenik/tz-ke-stazeni.pdf