Prosinec 16 2020

Rekonstrukce žst. Vsetín

V roce 2020 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení stavby Rekonstrukce žst Vsetín, která tak završila projekční práce na různých stupních dokumentace v této stanici v rozmezí let 2017-2020.

Generálním projektantem stavby je „Společnost pro Rekonstrukci ŽST Vsetín“, která je složena ze společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (Vedoucí sdružení)SUDOP Praha a.s.

Předmětem stavby byla komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení a zřízením bezbariérového, mimoúrovňového přístupu na nástupiště. V rámci stavby vzniká zcela nová koncepce přestupu autobusové a vlakové dopravy, dále vznikají dva nové mimoúrovňové podchody, jeden jako přístup na nástupiště a propojení městských částí. Druhý, který nahrazuje stávající úrovňový přejezd na ulici U Křivačkárny. Projekt dále zahrnuje kompletní rekonstrukci kolejí v obvodu Bečva, kolej č. 2 se rekonstruuje až do obce Ústí u Vsetína k trakční napájecí stanici.

Stavba úzce navazuje na další stavby v této lokalitě, kterými jsou:

  1. Město Vsetín — přednádražní prostor: Tato stavba přímo souvisí s rekonstrukcí žst. Vsetín. V rámci této stavby se přesouvá stávající autobusové nádraží blíže k vlakovému nádraží, vzniká společné první nástupiště pro vlakovou a autobusovou dopravu. Rekonstruuje se ulice nádražní a vzniká společný odbavovací terminál pro oba typy dopravy.
  2. Obchodní galerie Vsetín: společná investice soukromého investor Valatrans s.r.o. a města Vsetín. – Do galerie bude zaústěn podchod propojující dopravní terminál a galerii pod ulicí Nádražní.
  3. I/69 Vsetín – Rampa Mostecká – Rampa mostecká investice ŘSD: je podmiňující akce silničního propojení I/57-Na Lapači, kdy na tuto stavbu přímo navazujeme.

V současnosti na stavbu běží 4 samostatné stavební povolení. Předpokládá se, že na jaře 2021 proběhne soutěž na zhotovitele stavby a samotná stavba započne 09/2021. Dokončena by měla být v roce 2024.

Stavba v kombinace s ostatními záměry města případně soukromých investorů zásadně změní podobu centra Vsetína, zjednoduší propojení různých druhů dopravy a podstatně zvýší komfort cestujících.

Vizualizace záměru je dostupná na: https://www.youtube.com/watch?v=lV1B25N7NA0&t=158s