Srpen 05 2022

Rekonstrukce žst. Vsetín postoupila do druhé fáze

Před necelým rokem, na podzim 2021, byla zahájena stavba rekonstrukce žst. Vsetín, která je rozdělena do několika stavebních postupů. První z nich byl spuštěn 1. března tohoto roku a soustředil se na část stanice v obvodu Bečva, konkrétně na kolej č. 1. V rámci této rekonstrukce došlo k modernizaci koleje ve dvoukilometrovém úseku (km 35.22-37.30) včetně odvodnění, mostních objektů, zárubních zdí a kabelové trasy. Ve stanici bylo nutné zároveň zajistit provizorní trakční převěsy.

Z důvodu těchto prací byla zavedena výluka na trati, které byla ukončena k datu 14.7. Následující den byl ve stejném úseku trati Vsetín – Velké Karlovice zahájen druhý stavební postup na vedlejší koleji. Ten bude ukončen dva dny před Vánoci letošního roku a tím skončí i práce v obvodu Bečva. V roce 2023 se hlavní objem stavebních prací přesune do samotné stanice ve Vsetíně.

Stavební práce v současné době probíhají na mostě u Křivačkárny, mostu přes náhon a mostu na propojce ulice U Lapače a silnice I/69. Z dalších objektů, které nemají přímou vazbu na kolejové řešení, se pokračuje také ve výstavbě budovy dopravního terminálu, technologického objektu a úpravách budovy RZZ.