Červen 28 2022

První fáze přípravy modernizace železničního uzlu Ostrava dokončena

Projektová ,,Společnost pro Modernizaci železničního uzlu Ostrava“, pod vedením MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., dokončila pro Správu železnic, státní organizace, práce na prestižní zakázce „Modernizace železničního uzlu Ostrava“. V rámci ní byl projektantem nejprve vypracován a poté v listopadu 2020 Ministerstvem dopravy ČR schválen Záměr projektu. Následně byla projektovým týmem zpracována a v červnu 2022 stavebnímu úřadu předána rozsáhlá projektová dokumentace pro územní řízení, jež detailně vydefinovala dlouho očekávanou modernizaci všech kolejišť uzlu Ostrava. Ten je důležitým bodem na mapě evropské železniční sítě se zásadním významem pro dálkovou osobní a nákladní přepravu vnitrostátní, ale i mezinárodní.

Desítky projektantů se podílely na náročném projektovém návrhu úprav kolejišť od žst. Ostrava-Svinov, přes třídící kolejiště v Mariánských Horách, vlastní žst. Ostrava hl.n., až po žst. Ostrava střed. Stovky hodin náročné projektové práce profesních specialistů vedly ke komplexnímu návrhu moderního kolejiště, jež zvýší dopravní kapacitu ostravského uzlu, při současném zajištění požadované bezpečnosti železniční dopravy a významném zlepšení komfortu i kvality služeb pro cestující. Tato nákladná mnohamiliardová investiční akce odstraní zásadní stavebnětechnické, funkční a provozní nedostatky významné evropské železniční křižovatky a připraví železniční infrastrukturu i pro budoucí zapojení do evropské sítě vysokorychlostních tratí.