Prosinec 14 2017

Průjezd stanicí Ostrava-Vítkovice je nyní rychlejší

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila 14.12.2017 rekonstrukci části železniční stanice Ostrava-Vítkovice. Projektovou dokumentaci s názvem „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  a autorský dozor zajistila společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG Rail a.s.

V rámci stavby byly provedeny úpravy celého kunčického zhlaví, ve stanici byly zrušeny postradatelné koleje a výhybky. Na takto redukované kolejiště bylo navrženo nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Realizací projektu se podařilo zvýšit traťovou rychlost z původních 80 na 120 km/h.

Celý projekt byl výrazně podpořen finančními prostředky z EU. Jednalo se o fázovaný projekt tj. spolufinancování fáze I z v rámci OPD 2007-2013 a fáze II v rámci OPD 2017-2020. Celkové náklady činily 483 364 066 Kč bez DPH. Schválený příspěvek EU činí 325 912 618 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.