Červen 01 2023

Průběh výstavby Rekonstrukce žst. Vsetín

V rámci rekonstrukce žst. Vsetín probíhá výstavba v rámci stavebních postupů 2 a 3, přičemž 2. stavební postup kolej 2a podél Bečvy bude uveden do provozu 7. 6. Ve stanici běží výstavba liché kolejové skupiny včetně příslušných částí mostních objektů nástupišť s termínem uvedení do provozu 07/2023. Průběžně probíhají práce na Dopravním terminálu, parkovacím domu a budově RZZ. Dokončen je silniční most na Lapači a most přes Rokytenku propojující ulice Křivačkárna a Štěpánská.