Popis projektu

Charakteristika stavby

Navržená stavba „Výstavba R 110 kV na TNS Ostrava Svinov“ řeší novou rozvodnu 110 kV, která slouží pro napájení stávající trakční měnírny s trakční napájecí soustavou 3 kV DC a pro napájení trakční transformovny, která byla vybudována ve stávajícím areálu TNS Ostrava Svinov v rámci konverze na střídavou jednofázovou trakční soustavu 25 kV AC 50 Hz.

Pro ukotvení technologie 110 kV rozvodny budou osazeny prefabrikované základové patky.

V rámci této stavby byla provedena výstavba nového technologického objektu, byly provedeny stavební úpravy a úprava technologie ve stávajícím objektu TNS. V areálu byly provedeny nové obslužné komunikace, kabelové rozvody, dešťová kanalizace včetně vsakovacích objektů, kamerový systém, terénní úpravy, osvětlení a oplocení areálu.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
Stupeň dokumentace Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
Realizace 2021–2023
Řešitelský tým Generální projektant – společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Martina Množila ve spolupráci s technologem p. Petrem Kudělkou a firmami EŽ Praha a.s. a SignalProjekt, spol. s.r.o. Brno