Popis projektu

Charakteristika stavby

Předmětná stavba se nachází v zastavěném území ostravské městské části Přívoz v blízkosti Hlavního nádraží. Uzavřený areál SŽDC je umístěn na rovinatém terénu a je ze severozápadní strany vymezen kolejištěm, z jihovýchodní strany prochází podél ulice Skladištní. Projektová dokumentace  řešila návrh revitalizace stávajícího areálu a budov jednotky požární ochrany SŽDC, s.o. Ostrava.

Stavba byla rozdělena na provozní soubory a stavební objekty

  D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST
  PS 01 Nový kamerový systém v areálu
  PS 02 Záložní zdroj elektrické energie
  PS 03 Venkovní sdělovací rozvody
  PS 04 Venkovní osvětlení
  E. STAVEBNÍ ČÁST
  SO 01 Hlavní objekt
  SO 02 Garáže požární techniky
  SO 03 Přípojka vody
  SO 04 OLK + úprava části areálové kanalizace
  SO 05 Úprava zpevněných ploch
  SO 06 Úprava oplocení areálu
  SO 07 Nové garáže
  SO 08 Úprava kabelovodu
  SO 09 Neobsazeno
  SO 10 Rampa
  SO 11 Nový kabelovod
  SO 12 Přeložka vodovodu
  SO 13 Demolice garáží požární techniky
  SO 14 Kácení zeleně a náhradní výsadby

Hlavní dominantou stávajícího areálu jednotky požární ochrany SŽDC, s.o. Ostrava je objekt SO 01 Hlavní objekt. Provozně-administrativní budova je jednoduchého tvaru kvádru s obdélníkovým půdorysem rozměrů 12,8 x 48,2 m, výšky cca 12,5 m nad upravený terén ze strany ulice Skladištní. Jedná se o podsklepený objekt s třemi nadzemními podlažími. Nosný systém je tvořen železobetonovým skeletem s příčným nosným systémem se stropy z prefabrikovaných panelů. Opláštění budovy je tvořeno kontaktním zateplovacích systémem. Střecha je plochá. Výplně fasádních otvorů jsou provedeny plastovými okny s předokenními žaluziemi.

Nepostradatelnou součástí stávajícího areálu jednotky požární ochrany SŽDC, s.o. Ostrava je objekt SO 02 Garáže požární techniky. Objekt slouží pro parkování velkých požárních vozidel o délce až 12,5m. Stavba garáží požární techniky je provedena jako přízemní nepodsklepená, obdélníkového půdorysu. Jedná se o ocelovou halu o rozměrech 16,65 x 41,69 m se sedlovou střechou ve sklonu 9° a výškou 6,5m (v okapu 5,25 m). Opláštění je provedeno pomocí fasádních sendvičových panelů s jádrem PUR v tl. 100mm.

Zastavěná plocha hlavní administrativní budovy: 632,5 m2

Obestavěný prostor hlavní administrativní budovy: 8966,5 m3

Zastavěná plocha objektu garáží požární techniky vč. trafostanice: 789,3 m2

Obestavěný prostor objektu garáží požární techniky vč. trafostanice: 4546,15 m3

 

Zastavěná plocha nových garáží: 149,70 m2

Obestavěný prostor nových garáží: 698,35 m3

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové město
Stupeň dokumentace DSP+DPS
Realizace 2022
Řešitelský tým Ve spolupráci s VPÚ DECO Praha a.s., HIP, stavební část – Ing. arch. Jana Böserlová, architektonický návrh – Ing. arch. Jana Böserlová