Popis projektu

Charakteristika stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající tramvajové zastávky Hřbitovy v Olomouci – Neředíně a přilehlou křižovatku, která se nachází ve stejné lokalitě. Součástí stavebních úprav jsou také přechody pro pěší.

Úprava křižovatky bude především řešit nebezpečnou dopravní situaci levého odbočení z ulice Tř. Míru na ulici Neředínskou, kdy přes stojící tramvaj a stávající zábradlí na zastávce „Hřbitovy” nejsou dodrženy rozhledové poměry pro bezpečné projetí křižovatkou. V rámci stavebních úprav bude vložen odbočovací pruh pro odbočení vlevo na ulici Tř. Míru a odbočovací pruh pro přímý průjezd a odbočení vlevo na ulici Neředínské. Větve křižovatky budou vybaveny světelným signalizačním zařízením a zastávka „Hřbitovy” bude posunuta o cca 10m dále od hrany křižovatky. Součástí stavby bude převedení cyklostezky přes ulici Tř. Míru. Rozšíření komunikací si vynutí značné úpravy stávajících zpevněných ploch a přeložky IS, které jsou v dotčené oblasti vedeny.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Statutární město Olomouc
Stupeň dokumentace DÚR, DSP, DPS
Realizace 2018
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Pavla Guráně