Project Description

Charakteristika stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající tramvajové zastávky Hřbitovy v Olomouci – Neředíně a přilehlou křižovatku, která se nachází ve stejné lokalitě. Součástí stavebních úprav jsou také přechody pro pěší.

Úprava křižovatky bude především řešit nebezpečnou dopravní situaci levého odbočení z ulice Tř. Míru na ulici Neředínskou, kdy přes stojící tramvaj a stávající zábradlí na zastávce „Hřbitovy” nejsou dodrženy rozhledové poměry pro bezpečné projetí křižovatkou. V rámci stavebních úprav bude vložen odbočovací pruh pro odbočení vlevo na ulici Tř. Míru a odbočovací pruh pro přímý průjezd a odbočení vlevo na ulici Neředínské. Větve křižovatky budou vybaveny světelným signalizačním zařízením a zastávka „Hřbitovy” bude posunuta o cca 10m dále od hrany křižovatky. Součástí stavby bude převedení cyklostezky přes ulici Tř. Míru. Rozšíření komunikací si vynutí značné úpravy stávajících zpevněných ploch a přeložky IS, které jsou v dotčené oblasti vedeny.