Popis projektu

Charakteristika stavby

Cílem studie proveditelnosti bylo posouzení projektových variant z hlediska:

  • proveditelnosti/realizovatelnosti
  • průchodnosti územím
  • přínosů projektu

Základním cílem projektu bylo zvýšení atraktivity veřejného hromadné dopravy v Brně a v Brněnské metropolitní oblasti, a to s cílem:

  • odlehčení veřejné hromadné dopravy zejména v centrální části města Brna;
  • zvýšení propustnosti nového železničního uzlu Brno (včetně zlepšení možnosti sestavy grafikonu);
  • odlehčení ulic a dalších veřejných prostranství velmi silně zatížených povrchovou dopravou;
  • snížení externalit dopravy, a to včetně dopravy individuální;
  • zvýšení potenciálu pro rozvoj území;

Studie posuzuje čtyři dopravní módy – vlak, tramvaj, lehké metro a hybridní systém (vlak+“tramvaj“). Součástí studie bylo i zpracování dopravního modelu celé brněnské metropolitní oblasti (BMO).

Vlastní studie byla dle zadání zpracována ve dvou etapách – I a II. V I. etapě byl vyhodnocen stávající/výhledový stav a byly navrženy a posouzeny základní koncepce budoucích variant. Návrhy a posouzení variant v rámci I. etapy pak byly provedeny ve dvou krocích – pro větší územní celky (PŘEPRAVNÍ RAMENA) a dále pro již konkrétnější varianty (PŘEDVARIANTY). Z uvedených předvariant pak bylo vybráno 6 variant pro podrobné posouzení a dopracování technického řešení v rámci II. etapy studie.

Veškeré návrhy variant a jejich forma posouzení byly v rámci studie zpracovány takovým (jednotným) způsobem, aby bylo možné rozhodnout, jaký dopravní mód je pro koncepci severo-jižního kolejového propojení v rámci Brna lukrativní.

Výsledkem studie je pak konstatování, že tramvajové i vlakové módy jsou zajímavým doplněním brněnské VHD a konkrétní volba závisí na prioritách stran zúčastněných na projektu.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Statutární město Brno
Stupeň dokumentace Studie proveditelnosti
Realizace nejasná
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Ondřeje Pokorného Dopravní model zpracovaný Brněnské komunikace a. s.