Popis projektu

Charakteristika stavby

Řešená studie zpracovávala návrh vysokorychlostní tratě v úseku Přerov (Klopotovice/Chropyně) – Bohumín (Polská republika), přičemž situování trasy mělo v co největší míře vyhovovat stávající územní rezervě. Studie měla současně prověřit vedení dopravy vyššího segmentu ostravskou aglomerací a prověřit možnosti zaústění do Polska. Základním parametrem návrhu byla maximální rychlost stanovená zadáním na 350 km/h s možností snížení v oblasti uzlů. Značně limitujícím parametrem pak byla minimální rychlost stanovená na 160 km/h (mimo uzly).

Základním cílem této studie bylo zpřesnění vedení trasy VRT v úseku Přerov – Bohumín/PL, která bude přijatelná pro orgány veřejné správy s cílem možného zapracování do ÚPD. Současně bylo třeba navrhnout uspořádání v ostravském uzlu (Polanka nad Odrou – Bohumín) a upřesnění zapojení do stávající infrastruktury podél celé trasy.

Vizualizace

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Studie
Realizace 2030 – 2050
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Ondřeje Pokorného