Popis projektu

Charakteristika stavby

Předmětem stavby byla komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ).

V rámci stavby „Rekonstrukce žst. Jaroměř“ byla navržena rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně odvodnění. Byla vybudována nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem od výpravní budovy (peronizace). Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště je zajištěn výtahy. V souvislosti s novou konfigurací kolejiště byla provedena rekonstrukce železničního propustku, trakčního vedení a sdělovacího zařízení. Bylo instalováno nové osvětlení stanice a prostoru nástupišť, rozvody silnoproudu a v prostoru vedle výpravní budovy byl vybudován nový objekt trafostanice.

V rámci rekonstrukce bylo modernizováno sdělovací a zabezpečovací zařízení, kabeláže sdělovacího a zabezp. vedení zasahující i do přilehlých traťových úseků. Nově byly zabezpečeny žel. přejezdy v obvodu žel. stanice a také v přilehlém TÚ Smiřice – Jaroměř.

V důsledku instalace nových zařízení a zřízení výstupu z podchodu v prostoru zpevněné plochy před výpravní budovou, byly provedeny nezbytně nutné stavební úpravy ve výpravní budově a přístřešku u budovy směrem ke kolejišti. Stávají zbytné pozemní objekty, stavědla č.1 a 2, byla snesena.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Přípravná dokumentace (DÚR) – vypracováno v r. 2015, Projekt stavby – vypracováno v r. 2016 - 2017
Realizace 02/2018 – 08/2020
Řešitelský tým Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ - MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (vedoucí člen společnosti) a PRODEX spol. s r.o., organizační složka. Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Jiřího Parmy.