Další projekty

 • Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, Silniční nadjezdy
 • Silnice I/57 Semetín Bystřička SO 205 Most na R57 v km 8,923 přes Bečvu,SO 213 Most přes silnici R57 v km 8.475
 • Náměšť na Hané – Loučany – rekonstrukce silnice – Rekonstrukce mostů a opěrných zdí
 • III/4468 Štěpánov – napřímení silnice , SO 201 Most přes Oskavu
 • D 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín – SO 203 Dálniční most v km 91,854 přes silnici III/4371
 • Silnice I/57 Semetín Bystřička – SO 204 Most na R57 v km 8,923 přes Bečvu
 • D 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín – SO 203 Dálniční most v km 91,854 přes silnici III/4371
 • SO 201 Most u Kojeneckého ústavu
 • č. II/437 Hošťálková, most evid. č. 437-031
 • D8, Stavba 0807/I Trmice–Knínice, část A – hlavní trasa km 76,556–88,800 – SO A 201 Most na D8 v km 76,922 přes ul. Žižkovu a trať ČD
 • Most evid. č. 44436-1 Bělkovice
 • ČD DDC, Modernizace traťového úseku Přerov–Olomouc, 1. část – SO 17-19-09 Grygov–Olomouc, silniční most v km 202,910
 • ČD DDC, Modernizace trati Olomouc–Červenka, 2. část – SO 23-19-02 Štěpánov–Střeň, silniční nadjezd v km 75,045
 • Rekonstrukce mostu přes Berounku v Lahovicích
 • Mosty u Jablunkova – obchvat, 2. stavba
 • Most Troubky, SO 100 silniční most
 • MO Zlíchov, Radlická – SO 0401
 • Lávka přes Moravu v Olomouci
 • Přeložka silnice I/50 Uherské Hradiště – obchvat
 • Most přes řeku Radbúzu
 • Pusté Žibřidovice, silniční most evid. č. 36911
 • Pudlov – státní hranice PR
 • Most přes Labe pod Mariánskou skálou v Ústí nad Labem
 • Dolní Bečva, oprava silničního mostu přes řeku Rožnovská Bečva
 • Dálnice D8, dálniční most přes Ohři
 • Hraniční most Rozvadov Waidhaus
 • Dálnice D8 – stavba 0807/I Trmice–Knínice