Popis projektu

Charakteristika stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 21,532 (P7640) trati Kostelec na Hané – Olomouc

Hlavním cílem stavby byla rekonstrukce železničního spodku, svršku a odvodnění železničního přejezdu P7640 v km 21,532  a jeho přejezdové konstrukce včetně navazující vozovky a rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného pro zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy na přejezdu.

V rámci stavby došlo ke zřízení nového chodníku přes železniční přejezd, a to jak mezi autobusovým zálivem na ulici Nádražní a chodníkem podél zástavby v ulici Prostějovské tak i na druhé straně komunikace směrem k zastávce včetně propojení chodníků na obou stranách komunikace místem pro přecházení.

Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané

Hlavním cílem stavby byla rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Náměšť na Hané včetně zpevněných ploch a zlepšení přístupu cestujících k železniční dopravě a zvýšení bezpečnosti cestujících a uživatelského komfortu.

V rámci stavby došlo ke zřízení nového chodníku z ulice Nádražní a bezbariérového přístupu na nástupiště, k výstavbě parkovacích stání osobních automobilů a stojanu na jízdní kola cestujících. Dále byl vybudován nový přístřešek pro cestující a bylo zrekonstruováno osvětlení železniční zastávky a přístupových cest.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace
Realizace 10/2022 – 12/2022
Řešitelský tým MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. společně s SB projekt s.r.o.