Project Description

Charakteristika stavby

Předmětem stavby byla komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ).

V rámci stavby “Rekonstrukce žst. Jaroměř” byla navržena rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně odvodnění. Byla vybudována nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem od výpravní budovy (peronizace). Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště je zajištěn výtahy. V souvislosti s novou konfigurací kolejiště byla provedena rekonstrukce železničního propustku, trakčního vedení a sdělovacího zařízení. Bylo instalováno nové osvětlení stanice a prostoru nástupišť, rozvody silnoproudu a v prostoru vedle výpravní budovy byl vybudován nový objekt trafostanice.

V rámci rekonstrukce bylo modernizováno sdělovací a zabezpečovací zařízení, kabeláže sdělovacího a zabezp. vedení zasahující i do přilehlých traťových úseků. Nově byly zabezpečeny žel. přejezdy v obvodu žel. stanice a také v přilehlém TÚ Smiřice – Jaroměř.

V důsledku instalace nových zařízení a zřízení výstupu z podchodu v prostoru zpevněné plochy před výpravní budovou, byly provedeny nezbytně nutné stavební úpravy ve výpravní budově a přístřešku u budovy směrem ke kolejišti. Stávají zbytné pozemní objekty, stavědla č.1 a 2, byla snesena.