Popis projektu

Charakteristika stavby

Rozhodující částí stavby Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 -333,076, SO 33-19-01.02 Louky nad Olší – Karviná, most v km 332,420 byl most v km 332,420 přes řeku Olši. Jeho přestavba si vyžádala úpravu železničního svršku, spodku, trakčního vedení a souvisejících technologických částí tratí v celkové délce 1160 m. Stavba je řešena na výhledovou rychlost 160 km/hod. Přemostění řeky je řešené jako dva jednokolejné mosty o třech polích s rozpětím 22+60+22 m. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti dobývacího prostoru dolu Darkov a Karviná-Doly.

Nová spodní stavba mostu je železobetonová, založená na velkoprůměrových pilotách průměru 1,22 m délky 12,0 m u opěr a 20,0 m u pilířů. Výška opěr je 3,9 m, pilířů 6,5 m. Nosná konstrukce je ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostřední polem vyztuženým parabolickým obloukem. Hlavní nosníky výšky 2,2 m, jsou doplněny příčníky výšky 0,7 m v osové vzdálenosti 2,0 m. Výška konstrukce včetně oblouku je 11,45 m. Závěsy jsou kulatiny průměru 90 mm délky 2,0 – 8,4 m. Nosná konstrukce je z oceli S 460 a S355, kvality J2 a K2. Celková hmotnost konstrukcí je 2 x 440 t, to odpovídá 4,23 t/m délky mostu.

Dne 25. 4. 2019 proběhlo v rámci 24. mezinárodního sympozia MOSTY 2019 vyhlášení prestižního ocenění „Mostní dílo 2017“. Toto významné ocenění získala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc již potřetí. Více zde.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Projekt stavby (2014)
Realizace 2015 – 2017
Řešitelský tým Odpovědný projektant mostu Ing. Jaroslav Sedláček