Project Description

Charakteristika stavby

Rozhodující částí stavby Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 -333,076, SO 33-19-01.02 Louky nad Olší – Karviná, most v km 332,420 byl most v km 332,420 přes řeku Olši. Jeho přestavba si vyžádala úpravu železničního svršku, spodku, trakčního vedení a souvisejících technologických částí tratí v celkové délce 1160 m. Stavba je řešena na výhledovou rychlost 160 km/hod. Přemostění řeky je řešené jako dva jednokolejné mosty o třech polích s rozpětím 22+60+22 m. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti dobývacího prostoru dolu Darkov a Karviná-Doly.

Nová spodní stavba mostu je železobetonová, založená na velkoprůměrových pilotách průměru 1,22 m délky 12,0 m u opěr a 20,0 m u pilířů. Výška opěr je 3,9 m, pilířů 6,5 m. Nosná konstrukce je ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostřední polem vyztuženým parabolickým obloukem. Hlavní nosníky výšky 2,2 m, jsou doplněny příčníky výšky 0,7 m v osové vzdálenosti 2,0 m. Výška konstrukce včetně oblouku je 11,45 m. Závěsy jsou kulatiny průměru 90 mm délky 2,0 – 8,4 m. Nosná konstrukce je z oceli S 460 a S355, kvality J2 a K2. Celková hmotnost konstrukcí je 2 x 440 t, to odpovídá 4,23 t/m délky mostu.

Dne 25. 4. 2019 proběhlo v rámci 24. mezinárodního sympozia MOSTY 2019 vyhlášení prestižního ocenění „Mostní dílo 2017“. Toto významné ocenění získala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc již potřetí. Více zde.