Popis projektu

Charakteristika stavby

Stavba řeší umístění a zpracování nových základů pro lisy ARISA 630 t a ARISA 800 t. Umístění nových lisů do stávající jednolodní montované haly o rozpětí 18,00 m předpokládalo zachování stávajících nosných konstrukcí haly (základy) a provádění stavby za částečně omezeného provozu lisovny.

Základy lisů rozměrů 4,65 × 3,80 m a 5,60 × 3,80 m byly navrženy jako železobetonové monolitické jímky prováděné do paženého výkopu, z úrovně základové spáry – 4,40 m od ± 0,00 m (úroveň podlahy stávající haly). Propojení nových základů – komunikační, s napojením na stávající obslužný kanál šířky 1,50 m.

Součástí základů je kotvení (těžké) lisů ARISA 630 t a 800 t, izolace proti ropným látkám a zakrytí na úrovni ± 0,00 m.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel UNITOOLS PRESS CZ a. s. Valašské Meziříčí
Stupeň dokumentace Projekt stavby 2001
Realizace 2002
Řešitelský tým Stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Oldřicha Vlčka a Ing. Jiřího Vyhnálka