Popis projektu

Charakteristika stavby

Cílem stavby bylo doplnění a oprava Elektrický ohřev výměn (EOV) na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Červenka na železniční trati č. 270 Bohumín – Přerov – Česká Třebová (– Praha) včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím DDTS ŽDC. Rozsah stavby vychází se Zvláštních technických podmínek Objednatele.

V žst. Zábřeh na Moravě bylo doplněno EOV na 6 výhybkách a jedné výkolejce. Současně byly rozšířeny stávající napájecí a ovládací rozváděče REOV. Dále byla v žst. Zábřeh na Moravě zbudována nová napájecí sloupová trafostanice a byl tak oddělen sezónní odběr pro EOV od běžného provozního odběru stanice.

V žst. Červenka bylo doplněno EOV na 4 výhybkách. Byly vyměněny napájecí a ovládací rozváděče REOV na obou zhlavích a položena nová kabeláž i ke stávajícím ohřevům 15 výhybek ve stanici.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ se sídlem v Olomouci
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – vypracována 06/2019–11/2020
Realizace 04/2023–10/2023
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního projektanta (HP) Bc. Martina Kolaříka