Popis projektu

Charakteristika stavby

Hlavním cílem provedené stavby je optimalizace a elektrizace trati stejnosměrnou trakční soustavou (DC 3kV) včetně zvýšení rychlosti až na v=160km/h., což si vyžádalo komplexní optimalizaci prvků železniční infrastruktury.

Obsahem stavby je kompletní rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně stavebních prací na mostních objektech a propustcích, úprava řešení peronizace a technologie v železničních stanicích Bohuňovice, Šternberk, Újezd u Uničova a Uničov, v zastávkách Hlušovice, Štarnov, Babice, Mladějovice, Uničov zastávka, výstavbu nového trakčního vedení a s ním spojených nových silnoproudých zařízení zajišťujících jeho napájení, dále obnova zabezpečovacího a sdělovacího zřízení a ostatních technologií.

Mimo jiné byla provedena stavba nové technologické budovy trakční podpůrné měnírny (TMP) v Olomouci, která slouží pro umístění silnoproudé technologie trakčních napájecích stanic (stanoviště transformátorů, tlumivek, rozvodny NN a DŘT).  Tento objekt je napájen z nově vybudované technologické budovy trakční napájecí stanice (TNS) ve Šternberku. Objekt TNS slouží pro umístění technologie silnoproudu, trakčních transformátorů, tlumivek, pro technologii sdělovací, řídící systémy a rozvodny NN a VN.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, zastoupena Stavební správou východ, Nerudova 1, Olomouc 772 58
Stupeň dokumentace Dokumentace pro stavební povolení
Realizace 2019–2022
Řešitelský tým Společnost pro Elektrizaci a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc za účasti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc SUDOP PRAHA a.s, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov SUDOP EU a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Ve spolupráci s firmami: Geotec-GS, a.s., SUDOP Brno s.r.o., Ecological Consulting a.s., Arrano group s.r.o., AgPOL s.r.o., EXprojekt s.r.o., Elektrizace železnic Praha, a.s., Intesys BRNO s.r.o., SignalProjekt s.r.o., Alfa 04 a.s., 4roads s.r.o.