Popis projektu

Charakteristika stavby

Tento projekt navazuje na v minulosti již zrealizované dílčí části cyklostezky BEVLAVA. Tato cyklostezka by měla v budoucnu umožnit propojení moravsko – slovenského příhraničí, od Beskyd, přes Bílé Karpaty až po Pováží. V rámci této I. etapy výstavby došlo k realizaci větve A, B a C. Začátek trasy (větev A a B) je na hranici katastru Vsetína a obce Ústí, kde je stezka napojena na stávající cyklostezku „Bečva“. Následně stezka prochází intravilánem obce Ústí a pokračuje obcemi Leskovec, Valašská Polanka a Lužná. Začátek trasy (větev C) je v obci Valašská Polanka a pokračuje jako boční rameno cyklostezky BEVLAVA na hranici katastru obce Prlov, kde je stezka ukončena na stávající účelové komunikaci u rybníku Neratov.

Základní šířka stezky je 3m, v místech kde nebylo možno se domluvit s vlastníky dotčených parcel, je stezka zúžena na 2~2,5m. Dominantní objekt tvoří lávka přes vodní tok Bečva (dvoupólový spojitý příhradový ocelový nosník se spřahující železobetonovou deskou) délky 58 m. Nejsložitějším místem na celé trase byl úsek v obci Leskovec – prostor, kde se vodní tok Senice nachází v blízkosti stávající železniční trati Vsetín – Horní Lideč. V tomto komplikovaném místě bylo nutno zřídit opěrnou zeď z drátko-kamenných košů (gabion) v délce 221m, výšky 1,25~3,75m.

https://www.bevlava.cz/

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292, 756 12, Horní Lideč
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), Realizační dokumentace stavby (RDS), Autorský dozor (AD)
Realizace 01/2019 – 08/2020 (větev A,B); 03/2021 – 11/2021 (větev C)
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Petra Krajkoviče